08 d’agost 2006

Certames literarios da A.C. Rosalía de Cornellà

A Asociación Cultural Galega “Rosalía de Castro” de Cornellá convocou un ano máis os certames literarios “Rosalía de Castro” e “Rosa Reboredo” que premiarán respectivamente os mellores poemas e narracións orixinais, que se presenten ao concurso antes do 15 de outubro de 2006. Poderá participar no certame de poesía calquera persoa que envíe por correo ordinario ao enderezo da asociación (Rúa Federico Soler, 71, 08940-Cornellá-Barcelona) obras en galego de entre 30 e cen versos; no concurso de narrativa admítense traballos en galego ou catalán, que ocupen entre dúas e dez páxinas. Os premios fallaranse nas Xornadas Culturais que a asociación celebrará no outono. Poden obter máis información solicitándoa no correo: lua_nova@terra.es.