19 de març 2006

IX Certame Literario de San Xurxo

O Centro Galego de Barcelona convoca o IX Certame Literario de San Xurxo, ao que se poden presentar poemas (máximo 60 versos) ou prosa (máximo 20 páxinas) en galego, castelán ou catalán. Pódese enviar as obras por correo ou entregalas na secretaría do Centro Galego de 16 a 22 horas, ata o 14 de abril. Os compoñentes e o fallo do xurado daranse a coñecer no transcurso dun acto lírico-musical que se celebrará o 23 do mesmo mes ás 18.30 h na entidade. Os mellores traballos premiaranse con 300 euros.